You are here

CONCURS DE SUPLINIRE A FUNCŢIILOR VACANTE (07.12.2017)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE SECȚIA ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE

  Anunțcu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE SECȚIA TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

  Anunțcu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul...

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ANGAJARE SECȚIILE MANAGEMENT PERSONAL

  Anunțcu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul...

LISTA PERSOANELOR ADMISE LA PROBA SCRISĂ

    Lista persoanelor admise la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în...

LISTA PERSOANELOR ADMISE LA INTERVIU

   Lista candidaților admiși la proba interviului Nr. d/o Numele, prenumele candidatului 1 Svîrnei...

LISTA ÎNVINGĂTORILOR

Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul subdiviziunilor...