You are here

Anunț privind organizarea probei scrise a concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal

Serviciul Vamal anunță organizarea probei scrise a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal, anunțat la data de 07 decembrie 2017.

Proba scrisă se va desfășura în data de 10 ianuarie 2018, începând cu ora 10:00, în incinta Aparatului Central al Serviciului Vamal, mun. Chișinău, str. Starostenco 30. Candidații admiși se vor prezenta la proba scrisă a concursului având asupra lor actul de identitate valabil.