You are here

Anunț privind organizarea probei scrise a concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante

Serviciul Vamal anunță organizarea probei scrise a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal, urmare a expirării la data de 08 februarie 2017 (Laboratorul Vamal) și respectiv 15 februarie 2017 (Secția relații publice), a perioadei de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă se va desfășura în data de 17 februarie 2017, ora 09:00, în incinta Aparatului Central al Serviciului Vamal, mun. Chișinău, str. Starostenco 30. Candidații admiși se vor prezenta la proba scrisă a concursului având asupra lor actul de identitate valabil.