You are here

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA INTERVIULUI PENTRU SUPLINIREA FUNCȚIILOR VACANTE ÎN CADRUL APARATULUI CENTRAL ȘI A BIROULUI VAMAL NORD

Serviciul Vamal anunță organizarea interviului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Aparatului Central și a Biroului Vamal Nord, anunțate la data de 27 și 28 septembrie 2018.

Interviul se va desfășura în data de 29 octombrie 2018 începînd cu ora 11:00, în incinta Aparatului Central al Serviciului Vamal, mun. Chișinău, str. Starostenco 30. Candidații admiși se vor prezenta la proba scrisă a concursului având asupra lor actul de identitate valabil.