You are here

Anunț privind organizarea concursului de suplinire a funcțiilor vacante în cadrul Serviciului Vamal

Serviciul Vamal anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Biroului Vamal Sud.

Condițiile generale de participare la concurs, bibliografia, dar și actele care urmează a fi prezentate în mod obligatoriu sunt indicate pe pagina web, la subrubrica Posturi Vacante din rubrica Colaboratorul Vamal.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare este 22 ianuarie 2018,  ora 17:00.