Întrebări frecvente și răspunsuri

INFORMAțII DE CONTACT

 • (+373 22) 574 138, 574 111
 • vama@customs.gov.md
 • serviciul.vamal
 • ServiciulVamalRM
 • Republica Moldova, MD-2065,
      mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30

Beneficiari

Documente

Procedura de completare

Validarea declarației

Procedura de export

Răspunsuri:

Beneficiari

Cine poate beneficia de serviciul export electronic?

 • Serviciul e-customs export electronic este disponibil oricărui agent economic din RM participant la comerțul extern.

Care sunt condițiile pentru ca o companie să declare electronic?

 • Înregistrarea în Sistemul Informațional Integrat Vamal ASYCUDA World.
 • Deținerea semnăturii digitală în nume propriu sau declarare printr-un broker vamal care deține semnătura digitală.

Documente

Cum se obține semnătura digitală şi care este prețul ei?

 • Semnătura digitală, valabilă timp de un an, se obţine prin cerere către Centrul de Telecomunicaţii Speciale costul ei fiind de 390 lei. Semnătura urmează a fi adaptată pentru Sistemul Informațional Integrat Vamal ASYCUDA World.

Dacă deja compania deține semnătură digitală, o poate utiliza pentru exportul electronic?

 • Semnătura digital poate fi utilizată, și urmează a fi adaptată pentru Sistemul Informațional Integrat Vamal ASYCUDA World.

Care este programul de depunere a declarațiilor electronice?

 • Programul de depunere a declarației vamale electronice nu este limitat in timp (24/24 ore).

Procedura de completare

Cum și de către cine se completează declarația vamală?

 • Declarația vamală electronică se completează prin accesarea SIIV Asycuda World în conformitate cu Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, ținând-se cont de specificul prevăzut pentru procedura declarării electronice. Declarația se completează de către declarant în nume propriu sau de către reprezentatul acestuia (brokerul vamal).

Cum se atașează documentele de însoțire a unei declarații vamale în cazul exportului electronic?

 • La declarația vamală electronică se anexează copiile scanate ale documentelor însoțitoare. Anexarea se efectuează prin activarea butonului drept pe rândul corespunzător al documentului din borderoul documentelor atașate la declarația vamală și selectarea funcției „ADD SCAN”. Copiile (scanate) ale documentelor însoțitoare se atașează în formatul „.jpg” sau „.pdf”, având rezoluția de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB.

  Documente însoțitoare eliberate de către alte autorități publice și prezentate organelor vamale prin intermediul sistemelor de comunicații informaționale (fără suport de hârtie) se inscriu in borderoul documentelor atașate cu indicarea doar a numărului de identificare și data eliberării. Vizualizarea și verificarea acestora se va efectua ulterior de către organul vamal prin intermediul modulului “Multy-Agency”.

Ce documente urmează a fi anexate la declarația vamală?

 • Documentele de însoțire pentru o declarație vamală sunt specificate în Ordinul nr.276-O din 24.10.2002 cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacțiile economice externe (se anexează)și nu diferă de procedura obișnuită de declarare.

Validarea declarației

Odată completată şi semnată declarația vamală, aceasta se consideră recepționată de organul vamal?

 • Pentru ca declarația să fie recepționată de către organul vamal, este necesară depunerea și înregistrarea acesteia în SIIV ASYCUDA World și autentificarea cu semnătură digitală. Ulterior, de către SIIV ASYCUDA World declarației îi va fi oferit un număr unic.

Dacă dețin alte documente premise de export în format electronic le pot utiliza la declararea electronica a exportului?

 • Da. Documente însoțitoare eliberate de către alte autorități publice și prezentate organelor vamale prin intermediul sistemelor de comunicații informaționale (fără suport de hârtie) nu se scanează pentru a fi atașate la declarația vamală, iar în borderoul documentelor atașate se înscrie doar numărul de identificare și data eliberării. Vizualizarea și verificarea acestora se va efectua ulterior de către organul vamal prin intermediul modulului “Multy-Agency”.

Unde vizualizez mesajul de confirmare din partea autorităților vamale?

 • Toată comunicarea dintre organul vamal și declarant se realizează prin intermediul poștei electronice din SIIV ASYCUDA World.

Ce fel de mesaj pot recepționa din partea Serviciului Vamal în mesageria SIIV ASYCUDA World?

 • SIIV ASYCUDA World trimite un mesaj electronic agentului economic sau brokerului vamal cu următorul conținut: „Puteți prezenta mărfurile la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declarației vamale în detaliu)”.
  În cazul în care riscurile vamale ale operațiunii implică efectuarea unui control vamal la un post vamal intern, mesajul va avea următorul conținut: “Urmează să prezentați mărfurile la postul vamal cu indicarea denumirii acestuia.”

Cât timp am la dispoziție pentru a realiza exportul după depunerea declarației vamale de export electronic?

 • Exportul se realizează în maxim 8 zile după depunerea declarației vamale, conform prevederilor art.42 Codul Vamal al RM.

Cum se examinează și se validează declarația vamală de către organul vamal?

 • Declarația vamală se examinează în format electronic de către inspectorul vamal din cadrul postului vamal electronic.

Cum prezint documentele suplimentare solicitate de inspectorul vamal în cazul declarării electronice?

 • În cadrul procedurii de export electronic toate documentele vor fi expediate prin intermediul poștei electronice din SIIV ASYCUDA World.

Procedura de export

Cum aflu pe ce culoar de control a fost repartizată declarația vamală de către SIIV ASYCUDA World?

 • Agentul economic află la frontieră tipul culoarului de control. Declarația vamală se repartizează de către SIIV ASYCUDA World pe unul din cele trei culoare de control: roșu, galben și verde.

Cum și unde pot fi controlate mărfurile exportate în baza declarației vamale electronice?

 • Controlul mărfurilor este realizat la postul vamal de frontieră în dependență de cele 3 coridoare de control: roșu, galben și verde. Culoarul galben presupune control documentar, iar cel roșu - control documentar și fizic al mărfurilor.

  Controlul fizic, de regulă, se va desfășura în punctele de trecere a frontierei. De la această regulă sînt stabilite următoarele excepţii:
  1) În cazul în care riscurile vamale ale operaţiunii implică efectuarea unui control vamal la un post vamal intern.
  2) În cazul transportului de mărfuri pe cale ferată.

  În aceste cazuri exportatorul urmează să prezinte mărfurile la orice post vamal intern pentru efectuarea controlului respectiv.

Unde și când pot aplica sigiliul?

 • Sigiliul poate fi aplicat la posturile vamale de frontieră, cât și la posturile interne de control, doar după efectuarea controlului vamal.

Cum se achită taxa pentru proceduri vamale in procesul de export electronic?

 • Procedura de achitare a taxei este similară cum și în procedura standard de vămuire.