Procesul de declarare electronică
a mărfurilor la export

Declaraţia vamală

Cerinţele tehnice specifice întocmirii declaraţiei vamale sunt specificate în
Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009.

Anexarea documentelor

Documentele scanate anexate vor fi salvate în formatul ”.jpg”sau ”.pdf”, avînd rezoluţie de 300 ”dpi” și mărimea nu mai mare de 50 MB.
Vezi lista documentelor.

Depunerea și semnarea

Depunerea declaraţiei pe server, repartizarea
la postul vamal electronic
și autentificare declaraţiei prin
semnătura digitală.

Număr de înregistrare

Înregistrarea declaraţiei vamale, autentificată cu semnătură digitală, și obţinerea unui număr unic de înregistrare în ASYCUDA World.

Repartizarea pe culoar

Declaraţia recepţionată de către Serviciul Vamal a fost repartizată automat pe unul din culoarele de control de către ASYCUDA World.

Unitatea de transport se
deplasează la frontieră

Control documentar

Control documentar
și fizic al mărfurilor

Liber de vamă

 

Îndeplinirea cerinţelor culoarului