You are here

Secția unitate de gardă

Secţia unitate de gardă are drept scop menținerea ordinii interne și asigurarea integrității/pazei obiectivelor din cadrul sediului aparatului central al Serviciului Vamal. 

Atribuțiile de bază ale Secției sunt:

  1. Organizarea și exercitarea serviciilor operativ și intern.
  2. Organizarea și desfășurarea instruirii speciale a colaboratorilor vamali.
  3. Sporirea eficienței măsurilor privind respectarea regulilor de prevenire a incendiilor.
  4. Organizarea și desfășurarea măsurilor de asigurare a integrității armelor și munițiilor.
  5. Asigurarea accesului autorizat în sediul aparatului central al Serviciului Vamal al persoanelor, bunurilor materiale și mijloacelor de transport.

Șef al Secției unitate de gardă -  Victor Bleah.

Tel./Fax: (+373 22) 275-576.