You are here

Secția Relaţii Publice

Secţia relații publice este о subdiviziune structurală din cadrul Aparatului central al Serviciului Vamal, care are drept scop informarea obiectivă a societății, mediului de afaceri, mass-media și a altor categorii de public țintă cu privire la activităţile realizate de către Serviciul Vamal.

Funcțiile de bază ale Secției sunt:

  1. Elaborarea şi implementarea strategiilor şi a planurilor de comunicare;
  2. Conceperea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor de informare şi relaţii publice, transparenţă decizională, realizare a publicaţiilor şi materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, precum şi monitorizarea şi analizarea permanentă a efectelor mediatice produse de misiunile şi acţiunile întreprinse de Serviciul Vamal;
  3. Asigurarea sporirii transparenţei în activitate prin recepţionarea informaţiilor referitoare la comportamentul corupţional sau alte abuzuri în serviciu comise de colaboratorii vamali, precum şi oferirea informaţiilor de interes public.

Șef al Secției relații publice - Cristina RĂU

Tel.: (+373 22) 574-211; 79-003-793
E-mail: cristina.rau@customs.gov.md