You are here

Direcţia Venituri Vamale

Directia venituri vamale este subdiviziune structurală a Aparatului Central al Serviciului Vamal, creată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 cu privire la aprobarea efectivului – limită și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Vamal. Scopul activității Direcției constă în contribuirea la optimizarea activității Serviciului Vamal în domeniul colectării veniturilor administrate de Serviciul Vamal.

Atribuțiile de bază ale Direcției sunt:
1. dezvoltarea și implimentarea continuă a metodologiei de calculare a drepturilor de import – export, aplicării facilităților fiscale și vamale, aplicării reglementărilor tarifare și netarifare;
2. actualizarea TARIM-ului;
3. monitorizarea conformității și corectitudinii reflectării apariției, modificării și stingerii obligației vamale și a plăților administrate de Serviciul Vamal în fișele personale de evidență a plăților;
4. asigurarea evidenței și monitorizării garanțiilor.

Direcţia este constituită din 2 secţii: 

  •  Secția venituri vamale și garanții - SVVG
  • Secția reglementări tarifare și netarifare (TARIM) - SRTN

 Șef al Directiei venituri vamale- Valentina Popa 

Telefon de contact: (+373 22 574-239)

E-mail: valentina.popa@customs.gov.md)