You are here

Direcţia Valoare în Vamă, Clasificarea şi Originea Mărfurilor

Direcția valoare în vamă, clasificarea și originea mărfurilor este o subdiviziune structurală a aparatului central al Serviciului Vamal, care se subordonează Directorului adjunct al Serviciului Vamal, Șef Departament venituri și control vamal.

Misiunea Direcției constă în optimizarea activității Serviciului Vamal în domeniul valorii în vamă, clasificării și originii mărfurilor.

Atribuțiile de bază ale Direcției sunt:

 1. Înaintarea propunerilor de modificare și completare a cadrului normativ ce vizează metodologia privind aplicarea metodelor de determinare a valorii în vamă, clasificării mărfurilor și certificării originii acestora în concordanță cu normativele și cerințele tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
 2. Asigurarea asistenței metodologice subdiviziunilor Serviciului Vamal și birourilor vamale;
 3. Asigurarea corespondenței cu organele ierarhic superioare, organele de drept, persoane juridice și fizice în domeniul reglementat;
 4. Colaborarea cu ministerele, departamentele și alte instituții de stat, precum și cu organele de competență ale altor state, cu organizațiile mondiale;
 5. Elaborarea și prezentarea rapoartelor analitice privind controlul valorii în vamă a mărfurilor introduse în regim vamal de import;
 6. Monitorizarea prin intermediul SI Asycuda World a declarațiilor vamale în detaliu cu referire la corectitudinea determinării valorii în vamă a mărfurilor importate;
 7. Elaborarea normelor metodologice de clasificare a unor categorii de mărfuri și publicarea acestora în Monitorul Oficial;
 8. Elaborarea și menținerea bazei de date cu privire la deciziile de clasificare a mărfurilor;
 9. Monitorizarea și actualizarea procedurilor de eliberare a certificatelor de origine preferențială a mărfurilor;
 10. Solicitarea organelor vamale ale altor state, prin intermediul Centrului regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI) pentru combaterea infracționalității transfrontaliere, informații în scopul verificării veridicității datelor incluse în declarațiile vamale în detaliu în parte ce ține de domeniul de competență;
 11. Participarea la pregătirea profesională a colaboratorilor vamali.

Șef al Direcției valoare în vamă, clasificarea și originea mărfurilor – Natalia CIUMACENCO
Tel.  : (+373 22) 574-248
Fax: (+373 22) 574-108
E-mail: dvvcm@customs.gov.md