You are here

Direcţia Urmărire Penală

Direcţia urmărire penală este o subdiviziune structurală a Departamentului Antifraudă și Conformare din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Funcțiile de bază ale Direcției sunt:

  1. efectuarea urmăririi penale pe procesele şi cauzele penale date în competenţa Serviciului Vamal conform legii;
  2. examinarea, conform Codului de procedură penală, a sesizărilor şi comunicărilor despre infracţiunile din domeniul vamal;
  3. prevenirea, depistarea, cercetarea şi curmarea infracţiunilor din domeniul vamal;  
  4. înregistrarea şi evidenţa infracţiunilor şi a persoanelor ce le-au săvârșit;
  5. schimbul de experienţă pe plan intern şi extern în domeniul desfăşurării procesului penal.

Șef al Direcției urmărire penală - Lilian MÎRCA

Tel.: (+373 22) 929-884