You are here

Direcţia Suport Managerial

Direcţia suport managerial este o subdiviziune structurală autonomă din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal.

Funcţiile de bază ale Direcţiei sunt:

  1. Gestionarea procedurilor de achiziţii publice;
  2. Administrarea infrastructurii Serviciului Vamal;
  3. Gestionarea lucrărilor de secretariat şi de evidenţă a corespondenţei;
  4. Asigurarea executării activităţilor logistice;
  5. Colaborarea cu instituţiile naţionale conform domeniului de competenţă;
  6. Asigurarea îmbunătăţirii managementului instituţional prin implementarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu standartul ISO 9001:2008.

Direcția este constituită din 3 secții:

  • Secţia achiziţii şi investiţii publice;
  • Secţia logistică şi dotări;
  • Secţia documentare.

Șef interimar al Direcției suport managerial - Adrian CABAC

Tel: (+373 22) 574-254
E-mail: adrian.cabac@customs.gov.md