You are here

Direcţia management strategic și cooperare vamală

Direcţia management strategic şi cooperare vamală este o subdiviziune structurală din cadrul aparatului central al Serviciului Vamal subordonată Directorului General al Serviciului Vamal.

Funcţiile de bază ale Direcției sunt:
1) Consolidarea capacităților de planificare strategică, monitorizare şi raportare privind implementarea  documentelor de politici;
2) Dezvoltarea şi consolidarea cooperării vamale;
3) Coordonarea generală a activităţilor în domeniul de asistenţă tehnică;
4) Asigurarea îmbunătățirii managementului instituțional prin implementarea sistemului de management al calității în conformitate cu standardul ISO;
5) Contribuirea la dezvoltarea şi promovarea relaţiilor între Serviciul Vamal şi comunitatea de afaceri.

Direcția este constituită din 2 secții:
1) Secția planificare strategică și managementul calității;
2) Secția cooperare vamală.

Şef al Direcţiei  management strategic şi cooperare vamală - Natalia CALENIC
Tel.: (+373 22) 574-274
E-mail: natalia.calenic@customs.gov.md