You are here

Direcţia Management Personal

Direcţia management personal are responsabilitatea de a asigura subdiviziunile  Serviciului Vamal cu personal profesionist, imparţial, eficient și motivat  să asigure realizarea misiunii autorității publice, în interesul societăţii şi al statului.

Atribuțiile de bază ale Direcției sunt:

1. Organizarea procedurilor de recrutare și promovarea personalului angajat în bază de merit;
2. Asigurarea realizării procedurii privind atestarea/evaluarea personalului 
Serviciului Vamal;
3. Asigurarea stabilității  personalului prin  motivarea și menținerea personalului performant și profesionist;
4. Asigurarea realizării drepturilor sociale ale angajaților.

Șef al Direcției management personal - Melnic Lilia.

Tel./fax.: (+373 22) 574-205
E-mail: liliana.melnic@customs.gov.md