You are here

Direcţia Investigare Fraude Vamale

Direcţia investigare fraude vamale este o subdiviziune a Departamentului antifraudă și conformare, misiunea căreia constă în prevenirea și contracararea încălcărilor legislației vamale, în limitele competenţei atribuite.

 Atribuţiile de bază ale Direcţiei sunt:

1. Asigură îmbunătățirea managementului instituțional prin implementarea sistemului de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2008.

2. Exercită activitatea specială de investigaţii în mod public şi secret în limitele competenţei atribuite, în corespundere cu legislaţia în vigoare şi actele normative ale Serviciului Vamal.

3. Planifică, organizează și desfășoară activitatea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate.

4. Identifică şi generalizează cauzele şi condiţiile ce favorizează comiterea infracţiunilor şi fraudelor în domeniul vamal.

5. Organizează realizarea sarcinilor în baza planurilor anuale de lucru ale Serviciului Vamal, a planurilor semestriale şi speciale ale Direcţiei, elaborate în baza evoluţiei stării criminogene şi analizei situaţiei operative create în ramurile şi domeniile deservite.

6. Organizează şi coordonează activitatea în domeniul prevenirii și contracarării traficului ilicit al substanţelor narcotice și psihotrope, precursorilor, armelor, muniţiilor, explozivelor şi produselor din tutungerie.

7. Creează un sistem contemporan de administrare, reieşind din principiul selectivităţii.

8. Dezvoltă şi modernizează criteriile controlului vamal.

9. Contribuie la controlul respectării legislaţiei vamale de către persoanele fizice şi juridice la trecerea bunurilor peste frontiera vamală, precum şi la transportarea şi  tranzitarea lor prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;

10. Asigură cadrul organizatoric necesar cooperării şi dezvoltării la nivel naţional şi internaţional a acţiunilor specifice privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor transfrontaliere, contrabandei şi altor fraude vamale.

11. Colaborează cu organele de drept ale Republicii Moldova pentru obţinerea (prezentarea) datelor necesare ce ţin de prevenirea, combaterea şi investigarea infracţiunilor transfrontaliere și fraudelor vamale.

12. Organizează şi asigură schimbul operativ de informaţii cu serviciile vamale ale altor state, precum şi cu organizaţiile internaţionale în scopul prevenirii, combaterii şi investigării fraudelor vamale, conform procedurilor stabilite;

13.  Execută cererile de asistență în domeniul contracarării fraudelor vamale, parvenite de la autoritățile vamale și organismele internaționale în baza Acordurilor bilaterale și multilaterale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte;

14.  Asigură controlul procesului de aplicare a prevederilor legale referitoare la protecţia la frontieră a proprietăţii intelectuale;

15. Participă la contracararea traficului ilicit de mărfuri pe teritoriul vamal al  Republicii Moldova, prin depistarea şi documentarea încălcărilor reglementărilor vamale, cu implicarea nemijlocită a echipelor mobile și canine;

16. Exercită atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate, în domeniile prevăzute de Codul de procedură penală care corespund competenţelor Serviciului Vamal;

17. Exercită atribuţii în ceea ce privește cooperarea internațională prin solicitări/răspunsuri în domeniul antifraudă.

 

Șef al Direcției investigare fraude vamale - Iurie MAXIMOV 

E-mail: iurie.maximov@customs.gov.md; cca@customs.gov.md.