You are here

Direcţia Integritate şi Supraveghere

Direcția integritate și supraveghere este responsabilă pentru realizarea măsurilor speciale, publice şi secrete, orientate la prevenirea şi combaterea actelor de corupţie, protecţionismului și a influenței necorespunzătoare în mediul colaboratorilor Serviciului Vamal. De asemenea, direcția monitorizează respectarea legalității activităţilor desfășurate şi înfăptuieşte măsurile de descoperire a încălcărilor prevederilor legale în domeniul vamal, a abaterilor şi delictelor presupuse sau săvârşite de către personalul autorităţii vamale.

Atribuțiile de bază ale Direcției sunt:

  1. Exercitarea activităţii speciale de investigaţii în mod public şi secret în limitele competenţei sale în corespundere cu legislaţia şi actele normative ale Serviciului Vamal, orientate spre asigurarea protecţiei autorităţilor vamale, factorilor de decizie din cadrul acestora şi persoanelor care acordă sprijin la exercitarea activităţii speciale de investigaţii.
  2. Relevarea, prevenirea şi contracararea infracţiunilor, contravenţiilor şi abaterilor disciplinare, în care sunt implicaţi factorii de decizie din cadrul autorităţilor vamale, precum şi stabilirea persoanelor, care instigă colaboratorii vamali la săvârşirea faptelor ilicite, precum şi înfăptuirea măsurilor pentru stabilirea şi lichidarea cauzelor şi condiţiilor, care favorizează săvârşirea acestora.
  3. Colectarea, sistematizarea şi analiza informaţiilor cu privire la situaţia operativă în sfera de activitate a Serviciului Vamal, recepţionarea informaţiilor din diferite surse (audienţă, sesizări, petiţii, scrisori, prin intermediul telefonului de încredere al Serviciului Vamal, publicaţiilor periodice, poştei electronice, etc.) referitor la evenimentele sau acţiunile care pun în pericol securitatea economică a statului şi securitatea internă a Serviciului Vamal, precum şi la comiterea actelor de corupţie, protecţionismului şi abaterilor disciplinare de către colaboratorii autorităţilor vamale, cu examinarea ulterioară a acestora şi întreprinderea măsurilor de rigoare.
  4. Elaborarea proiectelor de acte normative departamentale în domeniul securităţii interne, activităţii speciale de investigaţii şi prezentarea acestora Directorului General al Serviciului Vamal pentru aprobare.
  5. În procesul activităţii, Direcţia colaborează cu subdiviziunile structurale ale Aparatului Central şi teritoriale ale Serviciului Vamal, precum şi cu alte organe de ocrotire a normelor de drept şi control.
  6. Analiza şi înaintarea propunerilor de contracarare a aspectelor de eludare a legislaţiei vamale, care se pot transforma în fenomene cu caracter grav.
  7. Organizarea acţiunilor de control operativ şi realizarea măsurilor speciale în scopul verificării corectitudinii activităţii factorilor de decizie şi ordinii de respectare a procedurilor vamale, urmărirea stării disciplinei executorii, comportamentului, aspectului exterior al lucrătorilor vamali, respectării schemelor tehnologice de control, regulilor de port-uniformă şi utilizare a mijloacelor tehnice de control vamal, precum şi respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de ordine interioară.
  8. Recepţionarea şi prelucrarea în regim de timp real a informaţiilor ce ţin de traversarea posturilor vamale de frontieră şi a posturilor interne de control a mijloacelor de transport şi a persoanelor.

Șef  al Direcției integritate și supraveghere - Vlad CHIRIAC 

Tel.: (+373 22) 574-170, 574-117

Fax: (+373 22) 574-170

E-mail:  dsi@customs.gov.md.