You are here

Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă

Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă este o subdiviziune structurală a Aparatului Central, responsabilă de menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al Serviciului Vamal.

Funcțiile de vază ale Direcției sunt:

 1. prognozarea şi elaborarea proiectului bugetului Serviciului Vamal, cadrului de cheltuieli pe termen mediu;
 2. elaborarea statelor de funcţii a Aparatului Central şi birourilor vamale, determinarea fondului de salarizare;
 3. elaborarea pronosticului cheltuielilor bugetare şi veniturilor şi cheltuieli-lor exstrabugetare pe Aparatul Central şi birourile vamale;
 4. distribuirea şi redistribuirea alocaţiilor bugetare între instituţiile Serviciului Vamal, efectuarea modificărilor în planurile de finanţare în limita alocaţiilor aprobate;
 5. analiza executării devizelor de cheltuieli bugetare şi extrabugetare, întocmirea notei informative;
 6. primirea dărilor de seamă trimestriale de la birourile vamale şi verificarea compartimentelor ce ţin de atribuţiile subdiviziunii, cu întocmirea notei explicative la darea de seamă.
 7. organizarea evidenţei contabile a executării devizului de cheltuieli şi a sistemului de raportare conform normelor stabilite şi clasificaţiei bugetare aprobate cu respectarea metodologiei contabilităţii;
 8. asigurarea evidenţei mijloacelor extrabugetare;
 9. întocmirea rapoarte financiare trimestriale şi anuale pentru Aparatul Central al Serviciului Vamal, primirea, verificarea şi totalizează dărilor de seamă pe birourile vamale;
 10. întocmirea Raportului consolidat pe Serviciul Vamal şi prezintarea acestuia la Ministerul Finanţelor în modul şi termenii stabiliţi;
 11. controlul analizei efectuate asupra executării bugetului instituţiei.

Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă este compusă din 2 secţii:

 • Secţia finanţe;
 • Secţia evidenţă contabilă.

Șef al Direcţiei Finanţe şi Evidenţă Contabilă - Zinaida GORGOS
Tel.: (+373 22) 574-204
E-mail: zinaida.gorgos@customs.gov.md