You are here

Direcţia Control Ulterior

Direcția control ulterior este o subdiviziune structurală din cadrul Departamentului antifraudă și conformare.

Funcțiile de bază ale Direcției sunt:

  1. participarea la elaborarea politicii vamale a statului şi asigurarea implementării obiectivelor  acesteia în domeniul său de competență;
  2. contribuirea, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului prin intensificarea măsurilor pentru combaterea evaziunilor fiscale și vamale;
  3. planificarea activității de control ulterior a subdiviziunilor de profil din cadrul birourilor vamale, urmare a efectuării analizei de risc;
  4. asigurarea supravegherii vamale a agenților economici ale căror mărfuri au beneficiat de facilități vamale și fiscale la importul acestora.

Direcția este constituită din 2 secții:

  • Secția planificare și coordonare;
  • Serviciul supraveghere vamală.

Șef al Direcției Control Ulterior – Octavian ANDRUȘCENCO

Tel: (+373 22) 522-234

E-mail: octavian.andrscenco@customs.gov.md