You are here

Direcţia Audit Intern

Direcția audit intern este o subdiviziune structurală a Aparatului Central, subordonată Directorului General al Serviciului Vamal

Funcțiile de bază ale Direcției sunt:

  1. monitorizarea conformității și corectitudinii aplicării legilor și actelor normative în activitatea Serviciului Vamal;
  2. contribuirea la îmbunătățirea calității managementului, inclusiv al managementului calității și sistemului de control intern în cadrul Serviciului Vamal;
  3. desfășurarea activității de evaluare a eficienței, economicității și eficacității operațiunilor și de consultare a Directorului General în vederea îmbunătățirii performanței și atingerii obiectivelor instituției;
  4. maximizarea eficienței utilizării resurselor financiare destinate finanțării activității Serviciului Vamal prin monitorizarea modului de planificare, utilizare și raportare a utilizării acestora.

Șef al Direcției audit intern - Ana LUCA

Tel: (+373 22) 574-218

E-mail: luca.ana@customs.gov.md