You are here

Centrul de instruire

Centrul de instruire a colaboratorilor vamali este o subdiviziune a Aparatului Central, cu statut de direcție, subordonată Directorului General al Serviciului Vamal, care planifică, organizează și desfășoară procesul de instruire și perfecționare profesională a colaboratorilor vamali.

Funcțiile de bază ale Centrului:

  1. identificarea necesităților de instruire;
  2. planificarea și organizarea activităților de instruire și perfecționare;
  3. evaluarea procesului de instruire și dezvoltare profesională;
  4. monitorizarea și evidența procesului de instruire și dezvoltare profesională în subdiviziunile vamale.

Șef al Centrului de instruire - Ana TODERAȘ

Tel.: (+373 22) 632-710
E-mail: ana.toderas@customs.gov.md